Regler för Novice, Intermediate och Master

 • För att tävla i Novice eller Intermediate behöver du utöver att skicka in en anmälan via mail också betala en anmälningsavgift. Det gör du på Kippu.
 • För att tävla i Master behöver du inte betala någon anmälningsavgift utan du ansöker om att få delta och får sedan besked inom 3 arbetsdagar på om du blivit antagen till tävlingen.
 • Tävlande måste uppträda sportsligt mot de andra tävlanden, domarna och funktionärerna
 • Tävlande behöver ha gjort sin dräkt själv.
 • I Novice och Intermediate tillåts köpta och modifierade plagg i dräkten. I Master skall dräkten från grunden vara gjord av den tävlande (skor och strumpbyxor är ett undantag från denna regel då modifierade skor och strumpbyxor tillåts även i Master) mac os Sierra.
 • Dräkten skall vara skapad av personen som bär den under tävlingen.
 • Tävlande får inte ställa upp med dräkter som tidigare vunnit pris i samma tävling och kategori.
 • Tävlande i Master måste framföra ett framträdande på scenen på exakt 2 minuter.
 • Novice och Intermediate kommer inte ha någon möjlighet att göra något performance på scenen utan visar istället upp sin dräkt på en catwalk. Med catwalk menas att de tävlande går upp i varsin tur på scenen, poserar och går sedan av scenen igen.
 • Hela dräkten och alla tillhörande props måste den tävlande själv kunna bära på och av scen, med undantag för Master, där det är tillåtet att ha med sig en assistent som hjälper med detta.
 • I Novice och Intermediate är det enbart de props och rekvisita som den tävlande själv gjort som tas i beaktning under hantverksbedömningen 리턴1979 다운로드. All rekvisita, delar av dräkten eller props som inte gjorts av den tävlande ska meddelas om i förväg.
 • Med undantag för Master får tävlande inte ha med sig någon assistent under tävlingen utan måste kunna göra de sista förberedelserna själv backstage innan de går på scenen.
 • Så kallade ‘original characters’ är ej tillåtna. Tävlande får bara delta med en fiktiv karaktär som har en professionellt publicerad förlaga.
 • Det är tillåtet att göra genderbends/”gjinka” (mänsklig version)/fan art versioner av karaktären så länge grundkaraktären har en professionellt publicerad förlaga.
 • Det är inte tillåtet att delta i mer än en kategori av Novice, Intermediate eller Master med en och samma dräkt.
 • Tävlande måste ansöka till den kategori som stämmer överens med deras egna åstadkommanden inom tävlingar och utbildningsnivå Sketchup 2019 Korean edition crack download.
 • För att få tävla i Novice får den tävlande inte ha gått en utbildning i sömnad, mönsterkonstruktion, SFX-sminkning eller något motsvarande.
  • För att få tävla i Novice får tävlande ej heller arbeta professionellt inom ett cosplay-relaterat område .
  • För att få tävla i Novice får den tävlande ej heller ha tidigare vunnit pris i en cosplaytävling.
 • Bilder på arbetsprocessen och all annan information kring den tävlandes dräkt som denne vill att domarna skall se ska skickas tillsammans med referensbilder och övrig media.
 • Tävlande måste checka in på plats vid angiven tid
 • Tävlande får inte vara sen till genrepet på plats eller på annat vis komma sent till tävlingen 윈도우 서버 다운로드.
 • Brytande av dessa regler kan resultera i sanktioner såsom diskvalificering ur tävlingen.

Bedömning – Novice:

Bedömningen av Novice består av två delar – Showbedömning följt av en efterbedömning.

Showbedömningen görs under själva tävlingen på scenen. Domarna tittar då på hur deltagaren för sig på scenen samt på helheten av dräkten. Exempel på sådant som domarna tittar på under showbedömningen:

 • Syns det att personen porträtterar den valda karaktären?
 • Hur är personens scennärvaro?
 • Hur reagerar publiken?
 • Har det lagts tid på eventuellt smink eller på peruk?
 • Saknar dräkten några viktiga delar eller detaljer phonegap.js 다운로드?

Därefter väljs ett antal tävlande ut till att delta i en efterbedömning. Bland dessa välja sedan vinnarna av de fyra olika priskategorierna ut. I efterbedömningen får de utplockade tävlande en och en träffa domarna. Exempel på sådant som domarna tittar på under efterbedömningen:

 • Vilka material och i vilka tekniker är dräkten gjord i?
 • Hur väl stämmer dessa val överens med förlagan?
 • Finns det några smarta lösningar eller innovativa val i dräkten?
 • Hur väl utfört är hantverket?
 • Är kanter fållade?
 • Är peruken stylad?
 • Har det lagts ner tid på att efterlikna karaktären med smink?
 • Är props målade och/eller ytbehandlade 어도비 일러스트 레이터 다운로드?
 • Hur mycket av dräkten är skapat av deltagaren själv?

När domarna är klara med efterbedömningen har de en diskussion där de gemensamt kommer fram till vinnarna av de olika priskategorierna. Dessa annonseras på avslutningen.

Bedömning – Intermediate:

Bedömningen av Intermediate består av två delar – Showbedömning följt av en efterbedömning.

Showbedömningen görs under själva tävlingen på scenen. Domarna tittar då på hur deltagaren för sig på scenen samt på helheten av dräkten. Exempel på sådant som domarna tittar på under showbedömningen:

 • Syns det att personen porträtterar den valda karaktären?
 • Hur är personens scennärvaro 음양사 게임 다운로드?
 • Hur reagerar publiken?
 • Har det lagts tid på eventuellt smink eller på peruk?
 • Saknar dräkten några viktiga delar eller detaljer?

Därefter väljs ett antal tävlande ut till att delta i en efterbedömning. Bland dessa välja sedan vinnarna av de fyra olika priskategorierna ut. I efterbedömningen får de utplockade tävlande en och en träffa domarna. Exempel på sådant som domarna tittar på under efterbedömningen:

 • Vilka material och i vilka tekniker är dräkten gjord i?
 • Hur väl stämmer dessa val överens med förlagan?
 • Finns det några smarta lösningar eller innovativa val i dräkten?
 • Hur väl utfört är hantverket 키스2.0 다운로드?
 • Är sömmarna jämna?
 • Är peruken stylad med karaktären i beaktning?
 • Passar sminkningen karaktären?
 • Hur mycket av dräkten är skapat av deltagaren själv?
 • Hur hållbar är dräkten och eventuella tillhörande props?
 • Är props målade och/eller ytbehandlade på ett passande sätt?

När domarna är klara med efterbedömningen har de en diskussion där de gemensamt kommer fram till vinnarna av de olika priskategorierna. Dessa annonseras på avslutningen.

Bedömning – Master:

Master följer Cosplay-SMs mall för bedömning. Den görs genom att domarna sätter poäng efter givna kategorier:

Performance

Performance bedömer hur bra deltagarens framträdande är. Domarna ser på deltagarens förmåga att berätta en historia, hur mycket deltagaren berör publiken och hur framträdandet lagts upp för att förmedla karaktären 국세청 다운로드.

Poäng för Performance motsvarar 40% av poängsumman.

Craftmanship

Craftsmanship tittar på dräkterna och hur väl hantverket är utfört. Varje deltagare kommer att under förbedömningen redogöra för hur dräkterna har skapats.

Poäng för Craftsmanship motsvarar 40% av poängsumman.

Likeness to character

Likeness to character bedömer hur väl deltagarna lyckas gestalta de karaktärer som de valt. Dels gäller detta hur mycket deltagaren ser ut som karaktären, men större vikt läggs på hur väl deltagaren förmedlar karaktären under sitt framträdande. Deltagarens kroppsliga grundförutsättningar, så som exempelvis längd, hudton eller muskelmassa ska inte tas i beaktning när likhet till karaktären bedöms mac Yosemite.

Poäng för Likeness to character motsvarar 10% av poängsumman.

Technique

Technique bedömer hur väl ens framträdande utförs. I detta ingår även att domarna vill se att deltagaren planerat sitt framträdande med sin dräkt i beaktning. Detta betyder inte att dräkter som är i grund lättare att röra sig i kommer få mer poäng utan istället att deltagaren konstruerat sin dräkt & sina props med sitt framträdande i åtanke samt att de möjliggjort för de rörelser denne vill kunna genomföra i sitt framträdande utan att dräkt eller props oavsiktligt skadas. Viktigt att notera är att bedömningen görs på det slutliga framträdandet och inte under genrepen.

Poäng för Technique motsvarar 10% av poängsumman.